Chương trình dã ngoại Viễn Bằng 2017

Để thắt chặt tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội học hỏi và giao lưu giữa các nhân viên, đồng thời tạo ra không khí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng. Được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo công ty về việc “Tổ chức chương trình Dã ngoại Viễn …

Viễn Bằng tổ chức sinh nhật – 8 năm 1 chặng đường

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập công ty 28/05/2009 – 28/05/2017, với khẩu hiệu: "Công ty TNHH Viễn Bằng - 8 năm một chặng đường". Ban lãnh đạo công ty Tổ chức sinh nhật Viễn bằng tròn 8 tuổi. Đây là hoạt động nhằm xây dựng tinh thần đoàn…