hoa đào

Chương trình dã ngoại Viễn Bằng 2017

Để thắt chặt tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội học hỏi và giao lưu giữa các nhân viên, đồng thời tạo ra không khí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng. Được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo công ty về việc “Tổ chức chương trình Dã ngoại Viễn Bằng 2017” dành cho CBNV thuộc khối văn phòng Hà Nội trong tháng 10/2017.

Viễn Bằng: 13/10/2017