hoa đào

Kỉ niệm Viễn Bằng du lịch hè 2017 – khoảnh khắc đầy ý nghĩa 

Theo chính sách chung và truyền thống của Công ty TNHH Viễn Bằng. Hàng năm, công ty tổ chức cho CBNV công ty đi tham quan du lịch kết hợp nghỉ dưỡng nhằm tái tạo sức lao động, động viên, khuyến khích tinh thần làm việc, cũng như tạo điều kiện giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết của CBNV toàn công ty.

Như đã truyền thông đến Anh/ chị, em về Kế hoạch du lịch Viễn Bằng Hè 2017. Được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo công ty về việc “Tổ chức chương trình du lịch Viễn bằng hè 2017”  trong tháng 07/2017.