hoa đào

Viễn Bằng tổ chức sinh nhật – 8 năm 1 chặng đường

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập công ty 28/05/2009 – 28/05/2017, với khẩu hiệu: “Công ty TNHH Viễn Bằng – 8 năm một chặng đường”. Ban lãnh đạo công ty Tổ chức sinh nhật Viễn bằng tròn 8 tuổi. Đây là hoạt động nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau đồng thời tăng cường sự giao lưu gắn kết giữa các thành viên trong công ty.